• People Analytics

   

   

   

  Waarom weten organisaties vaak meer van hun klanten dan van hun medewerkers?

   

   

   

   

   

   

   

 • Voor een lerende innoverende omgeving

   

   

  Gedrag bepaalt in sterke mate hoe succesvol organisaties zijn.

  In samenwerking met Semantix biedt NextHRM hiervoor een unieke oplossing aan: BPA©. Behaviour & Performance Analysis (BPA©) toont aan hoe gedrag de resultaten van de organisatie beïnvloedt.

   

  BPA© meet het gedrag van de interne organisatie én haar klanten real time en online. Door de ontwikkeling van prestatie-indicatoren te vergelijken met het gedrag van de organisatie en haar klanten, ontstaat inzicht in welk gedrag tot resultaten leidt. Zowel team- en afdelingsgedrag, samenwerkingsgedrag tussen teams en afdelingen, de dominante waarden in de organisatiecultuur én klantgedrag worden vergeleken met de resultaten. Zonder vragenlijsten en met behoud van volledige privacy.

   

  De uitkomsten maken direct zichtbaar waar de resultaten en het gedrag naar de klanten kunnen worden verbeterd. Deze doorlopende informatie activeert leiding en medewerkers om resultaat- en klantgericht gedrag te ontwikkelen. BPA© biedt daarmee een sterk fundament om een lerende en innovatieve organisatie te ontwikkelen waarvan de resultaten en klantbeleving voortdurend worden verbeterd.

 • 78% of the leading Human Capital Performance companies are able to quantitatively demonstrate the impact of their top 3 workforces on overall financial performance.

  Accenture Research

  56% of HR functions report an increase in using data analytics compared to 3 years ago

  KPMG

  "Executives say that their companies are using social technologies to increase their agility and to manage organizational complexity.”

  McKinsey

  Met BPA© heb je geen glazen bol meer nodig.

  NextHRM

 • Wij assisteren je bij het verbeteren van je bedrijfsresultaten door:

   

   

   

  • concreet aan te tonen met welk gedrag je resultaten en het gedrag naar je klanten direct verbeteren
  • ontwikkeling van medewerkerstevredenheid en klantgedrag continu te volgen met onze medewerkerstevredenheidmonitor
  • cultuurontwikkeling en klantgedrag continu te volgen met onze cultuurmonitor
  • teamontwikkeling en klantgedrag continu te volgen met onze teammonitor
  • teams aan de hand van bedrijfssimulaties te leren hun prestaties en leervermogen te vergroten op basis van de klantvraag (IRIS© teamtraining)
  • op basis van de uitkomsten HR-beleid en processen af te stemmen op bewezen resultaat- en klantgericht gedrag
  • bij fusies en overnames zichtbaar te maken wat de impact van de cultuur is op de resultaten en klantgedrag

All Posts
×