• Ontwikkeladvies

   
  Je bent tussen 18 jaar en 65 jaar én je
   
   
   
   

  • wilt ’iets’ in je werk. Wat is dat ‘iets’?
  • hebt alles meegemaakt in het vak. Is er een volgende stap mogelijk?
  • geniet nog elke dag van je vak. Hoe zorg je dat het zo blijft?
  • wilt mee met de nieuwste ontwikkelingen. Hoe doe je dat?
  • .. hebt een andere vraag met betrekking tot je eigen ontwikkeling...
 • SCHRIJF JE NU IN!

 • Deze vragen kun je stellen tijdens de ontwikkelgesprekken die je via de subsidieregeling NL Leert door bij ons kunt doen. Kosteloos, want wij vragen de subsidie aan. Deze regeling is beschikbaar voor elke medewerker die behoefte heeft aan een ontwikkeladvies in zijn loopbaan.

   

  Hoe ziet ons traject met jou eruit? Daarvoor hebben we onze eigen unieke benadering ontwikkeld die erop gericht is jou de regie over je eigen loopbaan in handen te geven. Wij werken volgens de stappen: meten, coachen, actie.

   

  Meten, betekent dat we jouw kwaliteiten en -mogelijkheden concreet in beeld brengen. Daarvoor maak je voorafgaand aan de coaching gesprekken een aantal online testen. Een van de testen is een arbeidsmarktscan.

   

  Coachen, betekent dat we in een drietal coaching gesprekken jouw vragen combineren met de informatie die uit de testen is gekomen. Je leert dus op twee manieren over jezelf, door de testresultaten en door de coaching gesprekken.

   

  Actie, met onze gestructureerde benadering maken we samen met jou een concreet ontwikkelplan dat jou verder helpt om je vragen te beantwoorden voor zover dat nog niet is gebeurd. Je kunt dan zelf de regie over je eigen ontwikkeling voeren, ook als je jezelf nieuwe vragen stelt.

   

  Speciale doelgroepen

   

  NextHRM is reeds vele jaren betrokken bij de ontwikkeling van professionals binnen het veiligheids- en leefbaarheidsdomein en kan hen daarom extra inzicht in hun professionele ontwikkelmogelijkheden bieden.

   

  Politie

  NextHRM werkt geregeld samen met de ACP. Door deze samenwerking verbinden we onze expertise in ontwikkeling met de kennis en ervaring van de ACP over de politie.

   

  BOA

  Ben jij BOA, toezichthouder of handhaver?

  NextHRM werkt geregeld samen met de BOA ACP. Door deze samenwerking verbinden we onze expertise in loopbaanontwikkeling met de kennis en ervaring van de BOA ACP over het vak van BOA.

              

  Beveiliger

  NextHRM is al meer dan 10 jaar actief in het werkveld van beveiliging. We zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling naar proactief beveiligen (predictive profiling) en wat dit van mensen en hun onderlinge samenwerking verlangt. Deze kennis en ervaring zetten we graag in tijdens de ontwikkelgesprekken.

All Posts
×