• Integriteit

   

   

  Controle is goed, vertrouwen is beter

   

   

   

   

   

   

   

 • Integriteit staat of valt met professioneel verantwoordelijk gedrag

   

  Integriteit wordt vaak geassocieerd met het aanpakken van diefstal, fraude en ander ongewenst gedrag. In onze visie begint integriteit bij het bevorderen van professionele verantwoordelijkheid, bij iedereen in de organisatie. Gebeurt dat, dan daalt het aantal integriteitschendingen meetbaar.

   

  Een cultuur die draait om professionele verantwoordelijkheid is goed voor de integriteit, maar ook voor de kwaliteit en de bedrijfsresultaten. Risicobeheersing, compliance, veilig gedrag, integere organisaties presteren duurzaam beter. Voor elke organisatie kunnen wij meten welke vormen van integriteitsmanagement en welke interventies nu het meest van toepassing zijn.

 • "I am different from [George] Washington; I have a higher, grander standard of principle. Washington could not lie. I can lie, but I won't."

  Mark Twain

  Moral authority comes from following universal and timeless principles like honesty, integrity, treating people with respect.

  Stephen Covey

   

  To give real service you must add something which cannot be bought or measured with money, and that is sincerity and integrity.

  Douglas Adams

   

  "De meest bepalende factor van integriteit is leiderschap"

  NextHRM

   

 • Wij assisteren je bij het vergroten van de integriteit van je organisatie door:

  • de huidige en gewenste positie op het gebied van integriteit te bepalen voor jouw specifieke context (workshop)
  • de organisatie bewust te maken van wat integer gedrag is en hoe professioneel verantwoordelijk handelen dat versterkt (workshop)
  • het management te leren effectief met werkdilemma’s om te gaan en gezamenlijk normbesef te ontwikkelen (training & coaching)
  • het effect van:
  1. niet integer handelen (integriteit)
  2. onverantwoord risico’s nemen (risicobeheersing)
  3. niet compliant handelen (compliance)
  4. en onveilig gedrag (-cyber- security)

  op je bedrijfsresultaten continu meetbaar te maken (BPA©)

   

All Posts
×