Return to site

Waarnemen, een vak apart!

Één van de belangrijkste competenties van moderne beveiligers en handhavers is WAARNEMEN.

Waarnemen van afwijkend gedrag om specifiek te zijn. De reden hiervan is dat de nadruk steeds meer komt te liggen op onvoorspelbare dreigingen. Van oudsher werken we vanuit risico’s die we in kaart hebben gebracht en waarvan we weten wat voor incidenten daaruit voortkomen. We leren dus met zijn allen welke risico’s dat zijn en vooral hoe we dan bij zo’n incident moeten optreden. Omdat het om bekende risico’s en incidenten gaat, is het werk voor een belangrijk deel gebaseerd op regels, richtlijnen, protocollen en instructies. Die beschrijven hoe te handelen als zo’n incident zich voordoet.

Echter, het kenmerk van onvoorspelbare dreigingen is dat we niet weten welke incidenten daar uit voort zullen komen. Beveiliging en handhaving zullen om die reden moeten leren om snel te anticiperen op wat zich voordoet en dat zo vroeg mogelijk te herkennen. Dat noemen we proactief beveiligen & handhaven. Maar hoe doe je dat?

De eerste stap is het leren herkennen van afwijkend gedrag in de context van de situatie waarin jij je als beveiliger / handhaver bevindt. Gedrag dat voorafgaat aan een incident. Hoe eerder je dat afwijkende gedrag waarneemt, des te meer tijd je hebt om tijdig in te kunnen grijpen. Maar welk gedrag is wanneer afwijkend? Iemand die duidelijk heel gericht door een museum loopt in plaats van op zijn gemak rond te drentelen, is dat afwijkend gedrag? Of iemand die in een winkelstraat schichtig om zich heen kijkt, is dat afwijkend? Bepaald gedrag is in de ene context ‘normaal’ en in de andere context juist ‘afwijkend’.

Uit onderzoek is gebleken dat er aan elk incident telkens een aantal stappen aan vooraf gaan. En elk van deze stappen heeft zijn eigen, herkenbare gedrag. Gedrag dat niet hoort bij de situatie waarin het zich voordoet. Bijvoorbeeld: een zakkenroller die een winkel verkent voordat hij besluit toe te slaan. Waar hangen camera’s? Is het personeel gericht op de winkelschappen of richten zij zich juist op de klanten? Hoe alert reageert het personeel in de winkel? Hoe snel kan ik de winkel uitkomen? Het kan zelfs zijn dat hij een situatie simuleert om de reactie van het personeel te testen. Door te leren om dit soort gedrag te onderscheiden van het normale gedrag van winkelend publiek, kun je als beveiliger & handhaver zien aankomen wat er staat te gebeuren. En kun je dit voorkomen.

Elk mens heeft zijn eigen (voor)oordelen over de ander, bewust of onbewust. Daarin zijn beveiligers en handhavers niet anders. Bij proactief beveiligen & handhaven is het essentieel het gedrag te objectiveren. Het onderbouwen waarom gedrag afwijkend is of juist niet. En het beantwoorden van de vraag of het daadwerkelijk om afwijkend gedrag gaat met een mogelijk incident tot gevolg of dat er een volkomen logische verklaring voor het gedrag is.

Terug naar de voorbeelden: De persoon in het museum heeft met zijn vriendin afgesproken elkaar bij de Nachtwacht te treffen om van daaruit samen het museum verder te bezichtigen. En de persoon in de winkelstraat schaamt zich dat hij de avond ervoor dronken is geweest en denkt dat iedereen dat aan hem kan zien.

Maar hoe kom je daarachter?

Daarover meer in de volgende blog.

Wil Houtzager is partner bij NextHRM en houdt zich bezig met het analyseren en ontwikkelen van effectief gedrag in organisaties met behulp van People Analytics

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK