Return to site

Hoogste baas PPG: “AkzoNobel en PPG hebben vergelijkbare waarden en een vergelijkbare cultuur”.

In zijn charmeoffensief naar alle Nederlandse belanghebbenden is dit één van de uitspraken die de topman van PPG doet in de kranten. 

Mijn vraag is WAAROP HIJ DAT BASEERT ? Hij verwijst daarbij naar de eerdere overname van Sigma Coatings in 2008 dat van Nederlandse origine is en het eerder inlijven van een Noord-Amerikaans onderdeel van AkzoNobel.

Ik heb eerder bij voorgenomen fusies en overnames gehoord dat de culturen goed bij elkaar pasten. Tegelijkertijd blijkt dat een MISMATCH in de cultuur de meest voorkomende reden is waarom fusies en overnames mislukken.

Voor een belangrijk deel lijkt het samengaan van bedrijfsculturen daarmee een soort BLACK BOX waarvan je maar af moet wachten hoe het uitpakt. De overeenkomsten en verschillen in kaart brengen VOOR je aan de overname begint zou veel ellende kunnen voorkomen.

Maak een CULTUURANALYSE onderdeel van de due diligence. Met behulp van een moderne people analytics methode kan dat grondiger en eenvoudiger dan tot nu toe mogelijk was. De methode Behaviour & Performance Analysis analyseert de bedrijfscultuur aan de hand van de interne en externe communicatie. Denk aan emails, intranet, documenten, enzovoorts (vanzelfsprekend volledig geanonimiseerd). Communicatie is een uitstekende voorspeller van gedrag en wetenschappelijk goed onderbouwd (semantische analyse). De kracht van deze methode is dat het snel kan gebeuren (korte doorlooptijd) en dat het uitsluitend het ontsluiten van digitale bestanden verlangt zonder er verder iemand binnen de organisaties mee lastig te vallen. 

Daarmee breng je de overeenkomsten en verschillen in cultuur in kaart. Naast de verschillen en overeenkomsten is er nog iets anders dat ESSENTIEEL is om te weten over de cultuur: welke cultuurgedragingen dragen het meest bij aan de RESULTATEN? Het zou goed kunnen blijken dat het verschillende cultuurgedragingen in de betrokken organisaties zijn die tot dan toe het meest aan de respectievelijke resultaten hebben bijgedragen. Juist die cultuurgedragingen na de fusie of overname om zeep helpen is als het kind met het badwater weg gooien. Deze additionele mogelijkheid binnen Behaviour & Performance Analysis kan dus veel ellende besparen.

Wil Houtzager is partner bij NextHRM en houdt zich bezig met het analyseren en ontwikkelen van effectief gedrag in organisaties met behulp van People Analytics

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK