• Proactieve beveiliging & handhaving

   
   
   
   
   
   
  "VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN"
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 • In een ongekend tempo voltrekken zich op het vlak van veiligheid en leefbaarheid veranderingen.

  Deze veranderingen laten zich het beste als volgt karakteriseren: “de verschuiving van het beveiligen & handhaven gericht op bekende risico’s naar het beveiligen & handhaven gericht op onvoorspelbare dreigingen”.

  Antwoord

  Het antwoord hierop vanuit beveiliging & handhaving is “Proactief beveiligen & handhaven”. Proactief beveiligen & handhaven gaat uit van het voorkomen van incidenten door het waarnemen van, en reageren op afwijkend gedrag dat voorafgaat aan incidenten.

 • Een praktisch voorbeeld

  Een zakkenroller die zich in een openbare ruimte onder de bezoekers mengt, vertoont ander gedrag dan een gewone bezoeker. Door beveiligers en handhavers te leren dit andere (afwijkende) gedrag te herkennen kunnen zij deze zakkenroller herkennen, vervolgens door middel van (klantgerichte) gesprekstechnieken meer informatie verzamelen, en bij bevestiging van hun vermoeden deze persoon naar buiten begeleiden. Zonder dat er feitelijk een incident heeft plaatsgevonden.

 • Deze manier van beveiligen en handhaven werkt fundamenteel anders dan we gewend zijn en betekent andere competenties ontwikkelen, andere werkprocessen en een andere aansturing van de werkzaamheden.

 • Kerncompetenties beveiliger & handhaver

  WAARNEMEN

  AANSPREKEN

  UITSTRALING

 • WAARNEMEN

  betreft de competentie om afwijkend gedrag te kunnen herkennen binnen de specifieke omgeving waarin dit optreedt.

   

  AANSPREKEN

  betreft de competentie om, met gebruik van taal, gedrag bij de ander op te wekken. Dit met als doel informatie te verzamelen waarmee de dreiging ontkracht dan wel bevestigd kan worden.

  UITSTRALING

  betreft de competentie om, door houding en beweging, gedrag bij de ander op te wekken. Dit eveneens met als doel informatie te verzamelen waarmee de dreiging ontkracht dan wel bevestigd kan worden.

  NextHRM en SoSecure (specialist in proactief beveiligen & handhaven) werken al vele jaren samen en hebben kennis en ervaring opgebouwd door selectie, ontwikkeling, opleiding en begeleiding van mensen en organisaties.

   

  NextHRM en SoSecure assisteren je bij het vergroten van het proactief beveiligen & handhaven door:

  • selectie van de juiste personen
  • bewustwording en ontwikkeling van proactief denken en handelen binnen de organisatie
  • begeleiding on-the-job
  • teamontwikkeling en teamprestaties te verbeteren
  • training en coaching van leidinggevenden
  • diverse opleidingen in proactief beveiligen & handhaven 

  NextHRM en SoSecure beschikken over een uniek assessment voor proactief beveiligen en handhaven. Hiermee wordt de mate waarin de 3 kerncompetenties van proactief beveiligen en handhaven bij een persoon zijn ontwikkeld, gemeten. Dit assessment is in samenwerking met TNO ontwikkeld.

All Posts
×